Các con Donald Trump chuẩn bị tiếp quản đế chế của cha

Trump Organization sẽ được đưa vào một quỹ ủy thác khi Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ để tránh xung đột lợi ích, và 3 con cả của ông sẽ điều hành công ty. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment