Cà phê Trung Quốc bít đường cà phê Việt?

Theo báo cáo mới nhất của Bộ NN&PTNT, khối lượng xuất khẩu cà phê bốn tháng đầu năm 2015 đạt 466.000 tấn với giá trị 970 triệu USD, giảm 41% về khối lượng, hơn 39% về giá trị so cùng kỳ năm 2014.  Các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu cà phê cho... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment