‘Cả một đời ân oán’ tập 44: Diệu tung tin Dung ‘tự tay giết con gái’

Gặp lại sau 20 năm, Diệu lao vào tát Dung nhưng bị Hòa ngăn cản. Trở về nhà, Diệu ép Thủy phải nhớ Dung là "rắn độc", kẻ đã phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment