Cả một đời ân oán: Diệu nói dối chuyện năm xưa, giận dữ định tát Dung

Tập 44 ''Cả một đời ân oán'', Diệu vô tình gặp lại Dung và thêu dệt câu chuyện hoang đường. Diệu cho rằng chính Dung đã cướp đi hạnh phúc của đời mình và khiến Thuỷ không có cha. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment