Buôn bán sâu bọ

Nước ta có 25 tỉnh chung đường biên giới với các nước bạn chiều dài 4.510km, tiếp giáp hai tỉnh của Trung Quốc, 10 tỉnh của Lào và chín tỉnh của Campuchia. Kinh tế biên giới là một phần quan trọng với quy mô giao thương qua 23 cửa khẩu quốc tế, 24... Đọc thêm »

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment