Buổi phát thanh đầu tiên của Sài Gòn ngày 30/4

Nhớ về ngày lịch sử trọng đại của đất nước cách đây 40 năm, bà Hồ Mỹ Hạnh – xướng ngôn viên đầu tiên trên đài truyền hình sau ngày giải phóng hồ hởi: “Giờ tuổi già bệnh tật, lúc nhớ lúc quên nhưng câu nói ‘Đây là Đài Phát thanh Giải phóng – Tiếng... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment