Bức xúc với đàn ông gia trưởng

(Dân trí) - Đọc bài “Vợ dám đòi ở riêng, tôi ly hôn tức khắc”, tôi chắc chắn mình không phải người duy nhất cảm thấy ức và... sốc. Đàn ông thời nào mà còn mang quan điểm như vậy!
 >> Vợ dám đòi ở riêng, tôi ly hôn tức khắc Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment