Bốn thanh niên cầm kiếm xin 100.000 đồng của tài xế

Trong một đêm, nhóm trai làng ở Hà Tĩnh chặn đầu 8 ôtô tải, ép mỗi xe đưa 100.000 đồng. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment