Bộ Xây dựng thanh tra 4 dự án bất động sản tại Hà Nội

Thanh tra Bộ Xây dựng đã có quyết định thanh tra làm rõ nội dung công dân khiếu nại, tố cáo và báo chí phản ánh vi phạm của một số chủ đầu tư dự án bất động sản tại Hà Nội. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment