‘Bố vào viện dưỡng lão là bôi tro trát trấu vào mặt con’

Anh trai chồng tôi bảo, bố vào đó là “bôi tro trát trấu” vào mặt con cái. Để cho hàng xóm, họ hàng, bạn bè họ chửi vào mặt các con… Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment