Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: ‘Những kẻ lắm lời’ nói thẳng nhưng thiếu tinh tế

Trước những tranh cãi về talkshow "Bitches in Town", đại diện cơ quan quản lý về văn hóa cho biết họ ủng hộ mọi sự sáng tạo nhưng cần tinh tế, có hiểu biết, nhân văn và không được xúc phạm. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment