Bộ trưởng Xây dựng: Công nhân thuê nhà đang bị “tước” quyền vô lối

(Dân trí) - “Lực lượng công nhân, lao động trẻ đóng góp lớn cho xã hội thực tế lại chưa được quan tâm về đời sống, chất lượng cuộc sống rất thấp. Công nhân thuê nhà điều kiện sinh hoạt thấp, lại bị hạn chế rất nhiều quyền như ràng buộc về giờ giấc, nhu cầu giao tiếp bạn bè…”. Đọc thêm »

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment