Bộ trưởng Tư pháp nhận lỗi để dân phải vay nóng

Ba lần thừa nhận chậm trễ, nhận lỗi của ngành tư pháp trong công chứng, chứng thực, Bộ trưởng Hà Hùng Cường nêu nguyên nhân từ sự phối hợp liên ngành và sự bất cập của luật dân sự. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment