Bộ trưởng Tài chính bị truy vụ 34.000 tỷ đồng nợ thuế

Chiếm trọn 30 phút, Bộ trưởng Tài chính mở màn cho ngày chất vấn thứ hai. Sáng nay, ông Đinh Tiến Dũng được Chủ tịch Quốc hội nhiều lần nhắc về cách trả lời. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment