Bộ trưởng Tài chính bị chê trả lời dài, lòng vòng

Ông Lê Viết Chức, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục Quốc hội cho rằng, Bộ trưởng Tài chính trả lời lòng vòng nhưng cũng thông cảm với người đứng đầu ngành tài chính. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment