Bộ trưởng ngoại giao Trung – Nhật – Hàn lần đầu thảo luận sau ba năm

Bộ trưởng ngoại giao ba nước Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc tụ họp tại Seoul, trong cuộc gặp đầu tiên suốt gần ba năm, nhằm xoa dịu căng thẳng khu vực khởi nguồn từ các tranh chấp lãnh thổ và ngoại giao.  Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment