Bộ trưởng Israel kêu gọi khôi phục chính sách ‘ám sát có mục tiêu’

Bộ trưởng Văn hóa và Thể thao của Israel kêu gọi ám sát các thủ lĩnh phong trào kháng chiến Hồi giáo Hamas của Palestine. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment