Bộ trưởng Giáo dục: ‘Đang thừa thầy kém’

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận trả lời câu hỏi chất vấn của Đại biểu Quốc hội về tình trạng thừa thầy thiếu thợ đặt ra chiều 16/11. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment