Bộ trưởng Du lịch: Xin để bộ trưởng nhiệm kỳ sau trả lời

Phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã khiến nghị trường rộn rã tiếng cười. Có nữ đại biểu nhiều lần phải đưa tay che miệng. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment