Bộ trưởng Công Thương yêu cầu Dệt may mua sợi giá đắt

Tập đoàn Dệt may sẽ mua 50% sản phẩm của Sợi Đình Vũ để hỗ trợ đơn vị này vượt khó. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment