Bộ trưởng Công Thương: ‘Ông Donald Trump trúng cử, còn quá sớm để nói về TPP’

Người đứng đầu ngành công thương cho rằng hiện chưa thể đánh giá kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ ảnh hưởng thế nào đến TPP, song quan điểm của Việt Nam là luôn sẵn sàng hội nhập, cạnh tranh. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment