Bộ trưởng Công Thương nói về dệt may khi vào TPP

Dệt may sẽ phải tự chủ về nguồn nguyên liệu, nếu không khó được hưởng ưu đãi khi vào Mỹ. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment