Bộ trưởng 10 nước ASEAN dự hội nghị về công nghệ thông tin

Trong hai ngày làm việc, Bộ trưởng phụ trách về viễn thông và công nghệ thông tin 10 nước ASEAN sẽ đối thoại với 250 đại biểu đến từ các nước để bàn về phát triển toàn diện, an toàn và bền vững trên nền tảng số. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment