Bộ Ngoại giao tìm cách cứu 6 thuyền viên Việt bị bắt cóc ở Philippines

Bộ Ngoại giao Việt Nam chỉ đạo Đại sứ quán tại Philippines phối hợp với các cơ quan ở nước này để tìm cách giải cứu 6 thuyền viên bị cướp biển bắt cóc.  Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment