Bộ Ngoại giao mua 2 siêu xe bọc thép 30 tỷ

2 chiếc Mercedes-Benz S600 Pullman Guard vừa được nhập về với giá 1,4 triệu USD/1 chiếc chưa thuế. Chiếc xe được bọc thép, tăng khả năng chống đạn và những cuộc tấn công có vũ trang. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment