Bộ nào có 12 dự án nằm ngoài quy hoạch của Thủ tướng?

(Dân trí) - Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ khẳng định, việc các Bộ ngành thực hiện hàng loạt dự án không có trong quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là sai phạm, nhưng danh tính Bộ ngành đó thì đến nay vẫn chưa rõ!  >> Thanh tra Chính phủ phát hiện "chi chít" vi phạm trong quản lý đầu tư Đọc thêm »

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment