Bộ Chính trị thông qua Đề án Quy hoạch báo chí toàn quốc đến năm 2025

Ngày 20/3, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Trương Minh Tuấn cho biết: Bộ Chính trị đã thông qua Đề án Quy hoạch phát triển quản lý báo chí toàn quốc đến 2025 do Ban Cán sự Đảng Bộ TT&TT trình lên vào ngày 12/3. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment