BlackBerry đã thoát hiểm như thế nào?

BlackBerry vẫn chưa trở lại vị thế trước đây, tuy nhiên, 2014 có thể coi là năm thành công của họ. Hãng đã có vị CEO mới, John Chen đã khôi phục BlackBerry từ tái cấu trúc công ty, xử lý hàng tồn và ra mắt thiết bị mới. Việt Nam được xem là một... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment