Bình về IS, Obama hứng búa rìu dư luận

Trước khi những kẻ tấn công có liên quan đến IS khủng bố hàng loạt địa điểm ở Paris cùng lúc, tổ chức Nhà nước Hồi giáo này đã chịu nhiều thất bại. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment