Bình Dương có Chủ tịch UBND tỉnh mới

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Lê Thanh Cung để nghỉ hưu theo chế độ. Ông Trần Văn Nam sẽ là Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment