Big Bang xác nhận tham gia MAMA 2015

Sau nhiều cuộc thương thảo, mối quan hệ căng thẳng giữa Mnet và YG đã được giải quyết. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment