Biểu tượng sinh tồn sau động đất

Nhiều người dân tìm cách chạy khỏi Kathmandu do lo sợ các cơn dư chấn cũng như nguy cơ dịch bệnh lây lan Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment