Biểu tình xuyên đêm phản đối Trump tại ít nhất 25 thành phố

Sau bầu cử, hàng chục nghìn người tiếp tục tràn ra đường để biểu tình xuyên đêm tại ít nhất 25 thành phố của Mỹ, đặc biệt là khu vực tòa Trump Tower, tại New York. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment