Biểu tình, tranh cãi pháp lý vì Uber

Định vị hoạt động ở khoảng trống giữa kinh doanh vận tải và công nghệ cao, Uber đang là căn nguyên các cuộc biểu tình và tranh cãi pháp lý tại nhiều quốc gia trên thế giới. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment