Biểu tình phản đối Trump đắc cử tổng thống lan rộng ở Mỹ

Hàng nghìn người biểu tình từ Boston tới Los Angeles tuần hành trong đêm, phản đối tổng thống mới đắc cử Donald Trump. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment