Biểu tình phản đối Trump đắc cử tổng thống lan rộng khắp Mỹ

Hàng nghìn người biểu tình từ Boston tới Los Angeles tuần hành trong đêm, phản đối tổng thống mới đắc cử Donald Trump. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment