Biểu tình chống Trump lan rộng tại Mỹ

Phong trào biểu tình chống tổng thống đắc cử Donald Trump tiếp tục lan rộng ở một loạt thành phố như Los Angeles, San Francisco, Denver, Phoenix, New York... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment