Biểu tình chống Trump biến thành bạo lực ở thành phố Mỹ

Đêm thứ hai trong cuộc biểu tình khắp nước chống Tổng thống đắc cử Donald Trump biến thành bạo lực ở Portland, bang Oregon.   Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment