Biểu tình chống Donald Trump lan rộng khắp nước Mỹ

Cuộc biểu tình chống Donald Trump đang lan rộng khắp các thành phố lớn, nhiều người đòi hủy kết quả bầu cử, hô vang các khẩu hiệu đòi quyền lợi. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment