Biên kịch Những kẻ lắm lời: ‘Tôi cũng… á khẩu vì 3 MC’

Hà Mạnh, đồng tác giả kịch bản cùng MC Thùy Minh trong Những kẻ lắm lời chia sẻ quan điểm xung quanh chương trình gây tranh cãi trong những ngày qua. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment