Biến động tỷ giá, doanh nghiệp Việt mất hàng trăm tỷ

Những ảnh hưởng nghiêm trọng của biến động tỷ giá từ giữa tháng 8 đã lộ diện, nhiều doanh nghiệp Việt mất hàng trăm tỷ đồng. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment