Bia ê hề, giá vẫn tăng

Giá bia “333” được bán khoảng 225.000 đồng/thùng; Tiger bao bì thường 295.000 đồng/thùng, Tiger “xuân” (bao bì in hình “xuân”) 300.000 đồng/thùng; Heineken 370.000 đồng/thùng (bao bì thường), 375.000 đồng/thùng (bao bì xuân). Tuy nhiên, vẫn có nơi... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment