Bỉ vs Anh: Ai sẽ né lời nguyền huy chương đồng World Cup?

Có một lời nguyền thật sự đang ám những đội giành huy chương đồng World Cup. Lời nguyền đó là gì, và Anh hay Bỉ sẽ là đội may mắn “né” được điều này? Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment