Bị trộm 123 chỉ vàng khi dừng xe mua rau

Thấy người phụ nữ trung tuổi treo túi xách trên xe không trông giữ, Minh đi ngang qua giật chạy. Về nhà kiểm tra, tên trộm phát hiện bên trong chứa nhiều vàng. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment