Bị thanh tra, công ty Đại Nam chủ động nộp 14,9 tỷ

Đó là thông tin được một nguồn tin của Tuổi Trẻ xác nhận ngày 25/1. Theo đó, số tiền nói trên là tiền nộp bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm 2009, 2010; trong đó có cả thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất. ... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment