Bi kịch từ việc tra hỏi tiền lương của chồng

Tra hỏi tiền lương của Tín không được, người vợ nói tiếng chia tay nên bị hắn lấy búa đập đầu, định giết cả con rồi tự sát. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment