Bị đánh nhiều lần, viết Facebook cầu cứu Bộ trưởng Công an

Dù đã trả gần hết số vay nhưng chủ nợ vẫn nói nạn nhân còn thiếu hơn 1 tỷ tiền lãi. Khi ông Long không có tiền trả, nhóm giang hồ nhiều lần chặn đánh vợ con người này. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment