Bệnh viện thua kiện nữ hộ sinh

Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang được cho là không đưa ra bằng chứng thuyết phục để buộc thôi việc nữ hộ sinh nên HĐXX tuyên cơ sở y tế này thua kiện. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment