Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang lại bị “tố”

Chưa yên trước cái chết của mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Yến Linh thì Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang lại bị 2 sản phụ khác “tố” tắc trách Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment