Bệnh viện Mắt Sài Gòn thua kiện gần một tỷ đồng

Nhận định Bệnh viện Mắt Sài Gòn có lỗi do không thực hiện theo quy trình phẫu thuật dẫn đến hỏng mắt của nam Việt kiều, tòa án buộc cơ sở y tế này bồi thường gần một tỷ đồng. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment